Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Kiinteistöhuolto Valpas kunnioittaa yksityisyyttäsi kaikessa toiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste määrittää oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietojen suojaamiseen. Kiinteistöhuolto Valpas toimittaa ohjelmistoja ja palveluja julkisille sekä yksityisille asiakkaille Euroopassa. Yrityksen pääkonttori on Myrskylässä ja yritykseen sovelletaan EU yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat tärkeät päätökset tehdään yrityksessä korkealla tasolla. Tietosuojaa valvoo yrityksen tietosuojavastaava.

Laajuus ja hyväksyminen

Kiinteistöhuolto Valpas tietosuojaselostetta sovelletaan yrityksen kaikkiin prosesseihin, verkkotunnuksiin, mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin. Palvelukuvaus ja erilliset tietojenkäsittelysopimukset tarkentavat tarvittaessa tietosuojan yksityiskohtia ja toimintatapoja kunkin asiakkaan osalta. Tietosuojaseloste kuvaa Kiinteistöhuolto Valpaksen suorittaman henkilötietojen käsittelyn, kun Kiinteistöhuolto Valpas on rekisterinpitäjä ja määrittää tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät. Tietosuojaseloste kuvaa lisäksi myös Kiinteistöhuolto Valpaksen asiakkaidensa puolesta ja ohjeistamana tekemän henkilötietojen käsittelyn, kun asiakas on rekisterinpitäjä ja Kiinteistöhuolto Valpas on henkilötietojen käsittelijä. Henkilötiedot ovat tietoja tai tietoryhmiä, joiden avulla henkilö voidaan todennäköisesti yksilöidä ja tunnistaa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietojasi käsitellään, kun palvelemme asiakkaitamme tai arvioimme mahdollisuuksiasi työnhakijana. Älä käytä Kiinteistöhuolto Valpaksen sivuja tai palveluja, mikäli et hyväksy tietosuojaselostetta ja tämän puitteissa tekemäämme henkilötietojen käsittelyä.

Kenen tietoja käsittelemme

Kiinteistöhuolto Valpas käsittelee yhteyshenkilöiden, palvelun käyttäjien, mahdollisten uusien asiakkaiden, kumppaneiden ja työnhakijoiden henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä. Tätä kuvaava seloste löytyy rekisterinpitäjä -luvusta. Kiinteistöhuolto Valpas käsittelee myös asiakkaidemme hallinnoimien loppuasiakkaiden ja työntekijöiden tietoja, joiden rekisterinpitäjinä asiakkaamme ovat. Tätä kuvaava seloste löytyy henkilötietojen käsittelijä -luvusta.

Kiinteistöhuolto Valpas rekisterinpitäjänä

Kiinteistöhuolto Valpas toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun määritämme henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät. Olemme myös rekisterinpitäjä, kun keräämme sinusta henkilötietoja asiakkaana, työnhakijana, palvelun loppukäyttäjänä tai mahdollisena asiakkaana.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja luopua markkinointiviestinnän vastaanottamisesta. Uutiskirjeiden lopussa on ohjeet suostumuksen peruuttamiseen. Ylläolevasta huolimatta voit silti saada Kiinteistöhuolto Valpakselta hallinnollista viestintää, kuten tilisi hallinnointiin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä ilmoituksia. Sinulla on kaikki EU yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset perusoikeudet. Voit esimerkiksi pyytää tiivistelmää käsittelemistämme henkilötiedostoisi tai pyytää oikaisua virheellisiin henkilötietoihin. Lähetä näitä koskevat pyyntösi info@valpas.fi osoitteeseen.

Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen

Yksityisyydensuoja on meille erittäin tärkeä asia. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vähintään EU yksityisyydensuojan tasoa. Työntekijöidemme tietosuojakoulutus on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Kiinteistöhuolto Valpas palvelukuvaus liitteineen määrittää tietosuojan tarkemmat yksityiskohdat ja toteutuksen menetelmät palvelua käyttäville asiakkaillemme. Toimintamme kannalta oleellisimmat tavoiteltavat ohjestandardit ovat ISO/IEC 27001, KATAKRI, OWASP ja VAHTI. Kiinteistöhuolto Valpas säilyttää henkilötietojasi ainoastaan kun se on tarpeen ilmoitettua käyttötarkoitusta varten, ottaen huomioon lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisen ja tiedusteluihin vastaamisen sekä ongelmien ratkaisemiseen liittyvät tarpeet. Voimme säilyttää henkilötietojasi kohtuullisen ajan myös sen jälkeen, kun kanssakäyminen sinun ja Kiinteistöhuolto Valpaksen välillä on päättynyt. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

Kiinteistöhuolto Valpas henkilötietojen käsittelijänä

Kiinteistöhuolto Valpas palvelu sisältää asiakkaiden työntekijöiden ja muiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Asiakkaamme määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, jolloin asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Kiinteistöhuolto Valpas henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän Kiinteistöhuolto Valpaksen välillä on aina voimassa vähintään palvelukuvauksen mukainen tietojenkäsittelysopimus. Asiakas määrittää ja on vastuussa henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista. Asiakkaan on myös noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta. Kiinteistöhuolto Valpas noudattaa aina henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja.

Alihankkijat ja tietojen vienti

Kiinteistöhuolto Valpas palvelu sisältää asiakkaiden työntekijöiden ja muiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Asiakkaamme määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, jolloin asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Kiinteistöhuolto Valpas henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän Kiinteistöhuolto Valpaksen välillä on aina voimassa vähintään palvelukuvauksen mukainen tietojenkäsittelysopimus. Asiakas määrittää ja on vastuussa henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista. Asiakkaan on myös noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta. Kiinteistöhuolto Valpas noudattaa aina henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja. Kiinteistöhuolto Valpas voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Tähän liittyen Kiinteistöhuolto Valpas voi viedä sinun tai asiakkaidensa tietoja myös EU:n ulkopuolelle. Alihankkijoita käytettäessä Kiinteistöhuolto Valpas solmii tietojenkäsittelysopimuksen alihankkijoiden kanssa. Mikäli alihankkijat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, varmistamme kansainvälisten siirtojen oikeuspohjan esimerkiksi Privacy Shield tai EU mallisopimuslausekkeiden avulla. Kiinteistöhuolto Valpas palvelua koskevat tarkemmat alihankkijaehdot, jotka ovat nähtävillä palvelukuvauksessa.

Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tietosuojaselosteeseen julkaistaan tällä sivulla uuden päiväyksen kanssa. Voimme tarvittaessa ilmoittaa muutoksesta tämän lisäksi myös esimerkiksi uutiskirjeellä tai sosiaalisen median kanavissa. Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 23. elokuuta 2019

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietosuojaselosteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä info@valpas.fi sähköpostin kautta. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen Kiinteistöhuolto Valpas Oy, Varjolantie 2 A, 07600 Myrskylä, Finland. Pyyntösi ja valituksesi käsitellään aina luottamuksellisina ja mahdollisimman nopeassa aikataulussa.